Sub apanajul unui autentic demers postmodern, tinerii artişti profesionişti sunt invitaţi, în cadrul acestor sesiuni, să pună în discuţie rostul şi condiţia peisajului contemporan. Într-un dialog deschis oricăror posibilităţi, ei sunt invitaţi să acceseze un întreg arsenal de procedee tehnice şi conceptuale specifice artei zilelor noastre- o artă hibridă şi contaminată cu influenţe din absolut toate domeniile vieţii. Atenţia ne este fixată pe identificarea caracteristicilor vizualului contemporan (în special a picturii) în sensul punerii sub semnul întrebării a valabilităţii şi eficienţei acestora şi pentru a înţelege în ce măsură propunerile foarte recente ale artei occidentale/planetare convin şi se potrivesc specificului/spiritului societăţii româneşti aflată, după cum bine se ştie, în profunde procese de redefinire.

Lect.univ.dr. Cristian UNGUREANU
 Universitatea de Arte “George Enescu”-Iaşi